BALMAIN LIMITED EDITION - samo za kratek čas

Vračila in reklamacije

Kupec ima pri nakupu na daljavo (spletni nakup) pravico, da v 14 dneh po prejemu blaga prodajalcu pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe za nakup blaga zapečatenih izdelkov, ki niso primerni za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je kupec po dostavi odprl pečat, za kar se štejejo vsi ponujeni kozmetični izdelki ter v drugih primerih, določeni z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Odstop od pogodbe kupec pošlje na sedež družbe na naslov

NOBELCOS GROUP d.o.o.., Breznikova ulica 26, 1230 Domžale, s pripisom Spletna prodaja.

V primeru odstopa od pogodbe mora kupec prejeto blago vrniti po pošti na zgoraj navedeni naslov prodajalca ali ga osebno prinesti na prevzemno mesto prodajalca. Vrnitev prejetih artiklov prodajalcu v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Kupec mora blago vrniti prodajalcu nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

Kupec artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Prodajalec sme opraviti ogled in preizkus blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Vračilu je potrebno obvezno priložiti obrazec odstop od pogodbe (vračilo blaga).

Kupec mora blago vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe. Vračilo kupnine bo opravljeno na način, kot je bilo plačano. Pri odstopu od pogodbe, kjer je bila koriščena koda za popust, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se kupcu ne vrnejo. Kupcu se vrne vplačani znesek. Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in neskladnosti blaga natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

IZJEME OD ODSTOPA OD POGODBE

Odstop od pogodbe ni mogoč v naslednjih primerih, razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače:

  1. pri blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno;
  2. pri dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je kupec po dostavi odprl pečat;
  3. pri dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti.

Obrazec za odstop od pogodbe oz. vračilo najdete TUKAJ

NESKLADNOST BLAGA/REKLAMACIJA

Vsi izdelki so pred dostavo pregledani in odposlani nepoškodovani. Izdelki bodo skrbno zapakirani v škatlo za dostavo, da bi do kupca prišli nepoškodovani in v originalni embalaži. V primeru, da v paketu izdelki količinsko ne ustrezajo (dobavljena količina in količina navedena na dobavnici se ne ujemata), mora kupec o tem po prevzemu obvestiti prodajalca na elektronski naslov info@nobelcos.si in priložiti izpolnjen obrazec o odstopu pogodbe (vračilo blaga). Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Na podlagi ustreznega obvestila prodajalec kupcu v najkrajšem možnem času pošlje manjkajoči izdelek ali vrne kupnino.

V primeru, da se kupec odloči za zamenjavo, izpolni obrazec odstop od pogodbe (vračilo blaga) in opravi nov spletni nakup. Blagovne menjave kupljenih artiklov preko spletne trgovine prodajalec ne izvaja. Prodajalec mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za neskladnosti, ki jih je imelo blago v času dobave. Blago ni skladno s prodajno pogodbo zlasti, kadar:

  • ne ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter nima funkcionalnosti, združljivosti, kot je zapisano v prodajni pogodbi,
  • ni dobavljeno skupaj z vsemi dodatki,
  • ne ustreza namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste,
  • ni take kakovosti in ne ustreza opisu vzorca ali modela s spletne strani,
  • ni take količine in nima značilnosti in drugih lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih kupec lahko razumno pričakuje

Kupec mora o napaki obvestiti prodajalca preko elektronskega naslova info@nobelcos.si in izpolniti neskladnosti blaga (reklamacija), v katerem poda natančen opis neskladnosti blaga. Kupec mora prodajalcu omogočiti, da artikel pregleda. Če napaka ni sporna, bo prodajalec v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 8 dni, ugodil kupčevemu zahtevku.

Če o napaki obstaja spor, prodajalec v enakem roku poda kupcu pisni odgovor. Pravico do zamenjave artiklov ali vračila kupnine zaradi razloga neskladnosti blaga natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov. Artikel kupec skupaj z reklamacijskim obrazcem vrne na naslov Nama IN d.o.o., Tomšičeva ulica 2, s pripisom: spletna trgovina, 1000 Ljubljana. Prodajalec bo postopal v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Prodajalec si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v naslednjih primerih:

  • če je neuporabnost artikla posledica nepravilnega ravnanja uporabnika,
  • če je uporabnik artikel neomejeno uporabljal do odstopa od pogodbe.

Obrazec za reklamacijo blaga najdete TUKAJ